มาถึงชิคาโกBIR Training Center มี 4 วิทยาเขตในชิคาโก หนึ่งในนั้นตั้งอยู่ในใจกลางเมืองและติดกับย่านธุรกิจ รวมไปถึงโรงละคร ร้านอาหาร สวนสาธารณะและสถานบันเทิงต่างๆ นอกจากนี้ การเดินทางยังสะดวกทั่วถึงเพราะอยู่ใกล้กับการขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงได้ง่ายจากทุกจุดของเมือง อีก 2 วิทยาเขตที่เหลือตั้งอยู่ทางเหนือและตะวันตกของชิคาโก้ เป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรป และละตินอเมริกา


  Devon Location

3601 W. Devon Ave (Suite 210)
Chicago, IL 60659

Location Floor Plan
2ND (MAIN OFFICE) FLOOR | 1ST FLOOR | 3RD FLOOR
Office Hours
Mon-Thur: 8:00am-7:00pm
Fri: 8:00am-6:30pm
Sat-Sun: 8:00am-4:30pm
Parking
CTA Trip Planner Click here for directions

 • Driving

  From North on Eastbound I-94 Take exit 39B for E. Touhy Ave. Turn (R) at Lincoln Ave. Turn (R) at W. Devon Ave.

  From West on Eastbound I-90 Take exit 84 Turn (L) at W. Lawrence Ave. Turn (L) at N. Cicero Ave. Turn (R) at W. Devon Ave.

  From South on Westbound I-94 Take exit 41B to W. Peterson Ave. Turn (L) at N. Cicero Ave. Turn (R) onto W. Devon Ave.

  From South on Northbound Lakeshore Dr. Continue on W. Hollywood Ave. Turn (R) at N. Ridge Ave. Turn (L) at W. Peterson Ave. Turn (R) at N. Lincoln Ave. Turn (L) at W. Devon Ave.

 • Public Transportation

  CTA Buses
   #11 Lincoln/Sedgwick
   #82 Kimball-Homan
  #155 Devon

  Pace Buses
   #210 Lincoln Avenue

 • Parking

  Located next to the Shell gas station

  Loop Location

828 S. Wabash Ave (Suite 295)
Chicago, IL 60605

Location Floor Plan
MAIN FLOOR
Office Hours
Mon-Thur: 8:00am-7:00pm
Fri: 8:00am-6:30pm
Sat-Sun: 8:00am-4:30pm
Parking
CTA Trip Planner
Click here for directions

 • Driving

  From North on Eastbound I-90 / I-94 Take exit 511 for I-290 Turn (R) at S. Wabash Ave.

   From North on Southbound Lakeshore Dr. Turn (R) at E. Balbo St. Turn (L) at S. Wabash Ave.

  From South on Westbound I-90 / I-94 Take exit 51H for I-290 Turn (R) at S. Wabash Ave.

  From South on Northbound Lakeshore Dr. Turn (L) at E Roosevelt St. Turn (R) at S. Wabash Ave.

  From West on Eastbound I-290 Turn (R) at S. Wabash Ave.

 • Public Transportation

  CTA Buses
  #1 Indiana-Hyde Park
   #3 King Dr.
  #4 Cottage Grove
  #10 Museum of Science and Industry
  #29 State
   #62 Archer
  #146 Inner Dr./Michigan

  CTA Trains:
  Red line exit at Harrison or Roosevelt
  Brown line & Pink line exit at Library
  Green line & Orange line exit at Roosevelt

  Metra Electric District (ME)
  Exit at Museum Campus /11th St (0.31mi) Exit at Van Buren Street (0.41mi)

 • Parking

  Discounted parking validation tickets for LAZ multilevel indoor parking garage can be purchased at the Loop campus office. The entrance to the LAZ garage is located on 8th Street between State Street and Wabash Ave.

  O'Hare Location

5440 N. Cumberland Ave.
Chicago, IL 60656

Location Floor Plan
MAIN FLOOR
Office Hours
Mon-Thur: 8:00am-7:00pm
Fri: 10:00am-6:30pm
Sat-Sun: Closed
Parking
CTA Trip Planner
Click here for directions

 • Driving

  From Downtown Take I-90/I-94 W Merge onto I-90W Exit 79A S. Cumberland Ave.

  From I-294 Take I-294 towards I-90 Merge onto I-90 E Exit 79A S Cumberland Ave

 • Public Transportation

  provides many Public Transportation options:

  CTA Train
  Blue Line “L” Train provides rapid transit between O’Hare and Forest Park, via downtown Chicago

  CTA Buses
  #81W - From Jefferson Park via Lawrence

  Pace Bus
   #240 - From Golf Mill Shopping Center via Dee Rd.
  #290 - From Howard Red Line stop via Touhy Ave.
  #331- From Village of Brookfield via Gottlieb, Hines, and Loyola Hospitals. Please exit at the Cumberland stop and walk about .5 miles south on Cumberland to BIR.

 • Parking

  Free on-site parking.

  Belmont Location

6240 W. Belmont Ave
Chicago, IL 60634

Location Floor Plan
1ST FLOOR | 2ND FLOOR
Office Hours
Mon: 10:30am-7:00pm
Tue: 8:00am-7:00pm
Wed: Closed
Thur: 10:30am-7:00pm
Fri: Closed
Sat-Sun: 8:00am-4:30pm
Parking
CTA Trip Planner
Click here for directions

 • Driving

  From North on Eastbound I-94 Take exit 44A for Keeler Ave. toward Irving Park Rd. Turn (R) at N. Keeler Ave. Turn (R) onto W. Irving Park Rd. Turn (L) at N. Austin Ave. Turn (R) on W. Belmont Ave.

  From South on Westbound I-90 / I-94 Take exit 43D for Kostner Ave.) Turn (L) at N. Kostner Ave. Turn (R) onto W. Irving Park Rd. Turn (L) at N. Austin Ave. Turn (R) on W. Belmont Ave.

 • Public Transportation

  CTA Buses
  #77 Belmont
  #86 Narragansett/Ridgeland
  #91 Austin

 • Parking

  On-street parking.

If you are interested in living and studying in Chicago, please click the apply button or call us at 773-866-0111

Skype with BIR's Student Relations Specialists